ובתוך העולם האכזרי הזה
מתוך סבל, כפיה ואימה
גדלים גם ילדים זכים
כפרחים מתוך מדמנה.
ולהם הסוד להמיר שנאה לרוך
והם צרים לחיבה משטמה
והם סופגים את כל הרעל בעולם
והופכים לאהבה כמו חמצן לנשימה.


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il