מה יקרה לכל היופי הזה
לתום הקורן כחיוך מלאכים-
הנוגה יועם ויכמוש רענן
והזוך יהיה לעלים מושלכים.
אבל אם נדע לשמר ולזכור
ולאסוף כל פיסה וכל שביב של עדות
אז נוכל לאחות עוד צדפי זכרונות
מגאון הילדות.


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il