פרי של הילולים
תמיד אהוב על מולידיו
פרי של הילולים
גם אם רבים חסרונותיו
גם אם פגמיו נראים
נותר הוא בעינו
והם רק מעלים
את חיותו ואת חינו
 
השיר נכתב כפתיח לספר זוטות,
מעין התנצלות על פרסום פזמונים בספר שירים


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il