שיר השיעי
את הבטת אלי וחייכת לי נוגות,
 
ואני אז מחיתי דמעה מלחיך.
את לחשת: "הן חיפשתי בכל המקומות,
לא הצלחתי למצוא שיעי שמחייך"?
 
הן השיעי עסוק, כך אמרתי רכות,
ואם יש מלחמה הוא מיד מסתבך.
כל שבוע עעוד שתי חזיתות נפתחות,
אין לו פנאי ככה סתם לעמוד ולחייך.
 
מה שמחות בחייו יש לשיעי, בביתי,
שילדו אל המוות יקום ויילך?
ואם זו שמחתו, אז את עוד מצפה
למצוא ברחוב שיעי אשר מחייך?
 
על השיעים חל כלל, לו כל איש מציית,
לאורו הוא גדל, על ברכיו מתחנך:
שיעי טוב, כך, ביתי, הוא רק שיעי שמת,
שיעי רע זהו שיעי אשר מחייך.
 
אך יבוא יום, ילדה, ויפרוץ השלום,
אז תאחזי בידי וביחד נלך,
ונסרוק כל אתר, ונבדוק כל מקום,
ואולי אז נמצא שיעי שמחייך.


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il