אלוהים
משחק איתנו מחבואים
מציץ לשניה מחרכים
נחבא במסתרים
"אלוהים! אלוהים!"
אנחנו מחפשים וצועקים
"בוא כבר, צא החוצה ונהיה חברים"
"אלוהים אלוהים
שברו את הכלים
ולא משחקים".
אלוהים שם למעלה
אלוהים הגדול
אלוהים כל-יכול
השמיע קול!


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il