Stand-Up Comedy אומרים לי כולם
זה לך שם המשחק
ואני- בעצמי מתאווה לשחק
את עצמי אז עוצר כך בדחק
.
לא אובה, לא ארצה, בשיתוף ההמון
בחיים שלי לערב
לא ארצה, לא אסכים, שדעת קהל
עתידי הפרטי תעצב
.
רוצה לסלול לי הדרך שלי
להחליט החלטותי לבדי
להרגיש לפחות שגורלי בידי
לכבוש מקומי בעצמי.
 


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il