לפעמים
אנחנו כל כך לא חכמים
שאפילו את השאלות
לתשובות שאין לנו
איננו בדיוק יודעים.
לפעמים
אנחנו פוחדים מהשאלות
אשר מרחפות הומות
ואז עדיף, אולי,
כמו בשדה מוקשים
ללכת בעיניים עצומות.


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il