אוף הלואי שיגמר השיעור
לחש תלמיד לתלמידה
הלואי שיגמר כבר היום
אמרה פקידה לפקידה
שיגמר השבוע רטן הפועל
מתי סוף החודש שאל המנהל
שיעברו שלוש שנים
כתב החייל.
ורק זוג הזקנים
שישבו על הספסל
והביטו בשמש שוקעת לים
הביטו ברוך זה בזה
ואמרו במבט
הלואי שהרגע הזה
לא יגמר לעולם.


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il