"עד שיצאה בת קול ואמרה: אלה ואלה דברי אלוהים חיים"
 
לנו אין בת קול
שתצא ותגיד מה הדרך
ואין לנו תלמים מוכנים
הסבלנות פוקעת
ואנשים מתחילים להתפזר
ואין תשובות
            ואין עונים
נושאים עינהם למעלה
שומרי נר התמיד
אולי בטרם יכבה
תצא בת הקול ותגיד.
 


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il