שתי שורות לפני
איש אחד עומד
שניות אחרונות בסרט
אפילו המסך כבר יורד.
כולם רצים החוצה
כאילו השיעור נגמר
ומתחילים גם קצת לדחוף.
רק האיש ההוא ואני
נשארים עומדים
כדי לראות את הסרט עד הסוף.


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il