יפה לך הסתו הניבט בעיניך
לוטף כענן את דמותך
ואני שצעדתי ימים רק אליך
אביט ואקום ואלך.
ואני שרציתי לראות את מראיך
אביט בהסתר מרחוק
יפה לך הסתו המכשף צעדיך
יפה לך העצב מצחוק.
 
ואת שצעדת נוקשה ומושלת
קוים בך רוככו כבמכחול
ואת שזעמת כמו שמש בתכלת
יפים לך עבים מן התכול.
 
ואני רק מציץ בך כיצד בבלי דעת
בודדת בצעד מדוד
בעצב נוגה וברוך את פוסעת
יפה לך מאושר בדידות.
 


 

במקום הקדשה

ילדים קטנים משחקים על החוף

אז לא הבנתי מה אמרת לי

צריך סבלנות

לפעמים אנחנו כל כך לא חכמים

אפשר לסבול כמעט הכל

יש נשמות אשר הן אביב

אל תחייכי בבושה מצטחקת

אני לא יודע

כדור עולה כמו כיכר לחם

נחום תקום

יש בי טוב ויש גם רע

כח המשיכה פועל רק בין גופים קרובים

לאהוב ולשיר ולכמוה


[1/2]

שירים נבחרים

 

חלומות הילדות שחלמנו

 

מי שמגדל פרחים

 

זוטות או פכים קטנים

 

טיוטות

 

 

powered by Flexible.co.il