האבורך גם אני בילדים?
.
בא לבקר מכרים נושנים
צופה בילדיהם הקטנים
פעוטות מדלגים, שובבים, קופצניים
נעימים, חמימים, אפרוחים
.
ואני-
בליבי הכבד
ואני-
בפנים מעונים
ואני-
בני מעי בקרבי נחמרים
האני אבורך בילדים?


 

אופציה למסלול הנכון

האבורך גם אני בילדים?

לך עם תחושותיך

תמיד חששתי לזרום עם הלב

בחור עם פוטנציאל

כשלון הגישה הכלכלית

התעוררות

פעם ראשונה בגן העצמאות

שירים נבחרים

 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

תאוות עלמים

אהבתיך

יוצרים אורחים

powered by Flexible.co.il