ההבדל בינך ובינה כה מוחלט וברור, אהובי
אותך מת אני לענג בכל כוחי
לך חפץ אני לתת בכל מאודי
לך רוצה אני ליתן, אותי, את כל כולי
כל זאת לך, אהוב, שיי.
.
והיא? לענגה רוצה אני אך בקצה המזלג,
למען היא אותי, בתמורה, תענג.


 

הריק יימלא בחיים אחרים

לא פחדת כל השנים?

ההבדל בינך ובינה כה מוחלט, אהובי

שלום זה אני

מפחד שתברח, פשוט, כך

נוסע אליך עתה

הסגירני ליבי

בן זוג הוא כמו סוודר ישן

שאלת אותי, אשתו

שירים נבחרים

 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

תאוות עלמים

אהבתיך

יוצרים אורחים

powered by Flexible.co.il