מפחד שתברח. פשוט כך.
   
רוצה אליך להתגלות
לחשוף בפניך כל התאוות
לגלות לך כל המיסתורין
לשתף אותך בכל הייסורים
לגלות לך שאיני ככל העם
ואת אהבתי אליך, גם
יודע שלא תתממש, אך בכל זאת רוצה
שיהיה הדבר הזה, רק שיחיה
רוצה לגלות לך את אהבתי
רוצה, מתאווה, בכל מאודי
רוצה, אך מפחד שתברח.
פשוט.
כך.


 

הריק יימלא בחיים אחרים

לא פחדת כל השנים?

ההבדל בינך ובינה כה מוחלט, אהובי

שלום זה אני

מפחד שתברח, פשוט, כך

נוסע אליך עתה

הסגירני ליבי

בן זוג הוא כמו סוודר ישן

שאלת אותי, אשתו

שירים נבחרים

 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

תאוות עלמים

אהבתיך

יוצרים אורחים

powered by Flexible.co.il