נוסע אליך עתה
להתוודות על אהבתי
לך
נוסע אליך עתה
כל גופי אחוז
בעתה
    
נוסע אליך עתה
חושש וירא, גופי אנוס
חושש פן תברח, פן
תנוס
    
לא אדע, האותי תקבל-
כשתדע.
 


 

הריק יימלא בחיים אחרים

לא פחדת כל השנים?

ההבדל בינך ובינה כה מוחלט, אהובי

שלום זה אני

מפחד שתברח, פשוט, כך

נוסע אליך עתה

הסגירני ליבי

בן זוג הוא כמו סוודר ישן

שאלת אותי, אשתו

שירים נבחרים

 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

תאוות עלמים

אהבתיך

יוצרים אורחים

powered by Flexible.co.il