הסגירני קולי, הסגיר אהבתי
אליך אהוב, לי יקר מאח
אליך, אדם לי יקר כל כך
אליך, נשוא תשוקתי
זאת הבינו גם אם, גם אחות, חברה
זאת הבינו כולם- מבלעדיך.
 
אך עתה, כשתדע אח ידר, כשתדע
אהבתי זו, מהו טיבה
לא תחזור בך מאותי לאהוב
כי תמה אהבתך, כה ברה
    
ואני אקבל התשורה מאיתך
ואני בה אגיל ואשמח
וגם אם מגבור מכאובי אחרוק שן-
עימך אהיה, אהוב לי כאח.


 

הריק יימלא בחיים אחרים

לא פחדת כל השנים?

ההבדל בינך ובינה כה מוחלט, אהובי

שלום זה אני

מפחד שתברח, פשוט, כך

נוסע אליך עתה

הסגירני ליבי

בן זוג הוא כמו סוודר ישן

שאלת אותי, אשתו

שירים נבחרים

 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

תאוות עלמים

אהבתיך

יוצרים אורחים

powered by Flexible.co.il