בן זוג הוא כמו סוודר אהוב, ישן
נצמדים אליו, מתחככים בו, גם
נהנים מנועם יפעו ומהוד הדרו
כיין שנשתבח ומשביח בקנקנו.
והעיניים כלל אינן מבחינות
בטלאים, בקרחות, בפרימות
מתבוננות בו באביר המרוט
ורואות בו אותו עלם חמד,
לעולם לא סמרטוט.


 

הריק יימלא בחיים אחרים

לא פחדת כל השנים?

ההבדל בינך ובינה כה מוחלט, אהובי

שלום זה אני

מפחד שתברח, פשוט, כך

נוסע אליך עתה

הסגירני ליבי

בן זוג הוא כמו סוודר ישן

שאלת אותי, אשתו

שירים נבחרים

 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

תאוות עלמים

אהבתיך

יוצרים אורחים

powered by Flexible.co.il