אופציה למסלול הנכון
.
לא רוצה בפני את הדרך לחסום
להיות אב, בעל בית אלמון
.
להביא ילדי לאויר העולם
לחזות בפלא, בנס צמיחתם
.
לגדלם, לחנכם, להיות בשבילם
לטפחם, לחממם, וגם לאהבם, ככה סתם
.
לא רוצה בפני את הדרך לחסום
רוצה שאוכל גם ללכת, פשוט, "במסלול הנכון".


 

אופציה למסלול הנכון

האבורך גם אני בילדים?

לך עם תחושותיך

תמיד חששתי לזרום עם הלב

בחור עם פוטנציאל

כשלון הגישה הכלכלית

התעוררות

פעם ראשונה בגן העצמאות

שירים נבחרים

 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

תאוות עלמים

אהבתיך

יוצרים אורחים

powered by Flexible.co.il