האבורך גם אני בילדים?
.
בא לבקר מכרים נושנים
צופה בילדיהם הקטנים
פעוטות מדלגים, שובבים, קופצניים
נעימים, חמימים, אפרוחים
.
ואני-
בליבי הכבד
ואני-
בפנים מעונים
ואני-
בני מעי בקרבי נחמרים
האני אבורך בילדים?


 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

לא עוד

ציפור דרור

ואללה הגזמתם

לך עם תחושותיך

בחור עם פוטנציאל

כשלון הגישה הכלכלית

שלום, זה אני

שאלת אותי, אשתו

תגיד לי, לא הבנתי בדיוק

חירות

נוסעים בדהרה - שוב הגיע האור האדום

אופס, שכחתי, בעצם, לחיות

כשאני חי אני חי במלוא קיבולת


[1/2]

שירים נבחרים

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

 

תאוות עלמים

 

אהבתיך

 

יוצרים אורחים

 

powered by Flexible.co.il