Stand-Up Comedy אומרים לי כולם
זה לך שם המשחק
ואני- בעצמי מתאווה לשחק
את עצמי אז עוצר כך בדחק
.
לא אובה, לא ארצה, בשיתוף ההמון
בחיים שלי לערב
לא ארצה, לא אסכים, שדעת קהל
עתידי הפרטי תעצב
.
רוצה לסלול לי הדרך שלי
להחליט החלטותי לבדי
להרגיש לפחות שגורלי בידי
לכבוש מקומי בעצמי.
 


 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

לא עוד

ציפור דרור

ואללה הגזמתם

לך עם תחושותיך

בחור עם פוטנציאל

כשלון הגישה הכלכלית

שלום, זה אני

שאלת אותי, אשתו

תגיד לי, לא הבנתי בדיוק

חירות

נוסעים בדהרה - שוב הגיע האור האדום

אופס, שכחתי, בעצם, לחיות

כשאני חי אני חי במלוא קיבולת


[1/2]

שירים נבחרים

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

 

תאוות עלמים

 

אהבתיך

 

יוצרים אורחים

 

powered by Flexible.co.il