אנא עאיש ומוש מאית
שוקראן לק, יא רבי
לאנא סקט לי אלביגום מן ארתפאע
סתת אמטר ונוס
בחיאת אלנבי
.
אודך אלוהים,
אודך, אכן, בזו הפעם שוב
נתת לי
חיים.
.
אודך, אלוה אשר במרום
אודך, אלי, אל רחום וחנון
על אשר אנשום היום
אשר הותרתני, כולי מתום.


 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

לא עוד

ציפור דרור

ואללה הגזמתם

לך עם תחושותיך

בחור עם פוטנציאל

כשלון הגישה הכלכלית

שלום, זה אני

שאלת אותי, אשתו

תגיד לי, לא הבנתי בדיוק

חירות

נוסעים בדהרה - שוב הגיע האור האדום

אופס, שכחתי, בעצם, לחיות

כשאני חי אני חי במלוא קיבולת


[1/2]

שירים נבחרים

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

 

תאוות עלמים

 

אהבתיך

 

יוצרים אורחים

 

powered by Flexible.co.il