מפחד שתברח. פשוט כך.
   
רוצה אליך להתגלות
לחשוף בפניך כל התאוות
לגלות לך כל המיסתורין
לשתף אותך בכל הייסורים
לגלות לך שאיני ככל העם
ואת אהבתי אליך, גם
יודע שלא תתממש, אך בכל זאת רוצה
שיהיה הדבר הזה, רק שיחיה
רוצה לגלות לך את אהבתי
רוצה, מתאווה, בכל מאודי
רוצה, אך מפחד שתברח.
פשוט.
כך.


 

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

לא עוד

ציפור דרור

ואללה הגזמתם

לך עם תחושותיך

בחור עם פוטנציאל

כשלון הגישה הכלכלית

שלום, זה אני

שאלת אותי, אשתו

תגיד לי, לא הבנתי בדיוק

חירות

נוסעים בדהרה - שוב הגיע האור האדום

אופס, שכחתי, בעצם, לחיות

כשאני חי אני חי במלוא קיבולת


[1/2]

שירים נבחרים

כמו פקק שנחלץ מבקבוק

 

תאוות עלמים

 

אהבתיך

 

יוצרים אורחים

 

powered by Flexible.co.il